Bli medlem

Har du en funksjonsnedsettelse og er over 16 år?

Bli medlem i La Barna Spørre!

Ved skolebesøk vil du motta kr. 10,- per. barn til dekning av reisekostnader.
Det er ingen kostnader eller forpliktelser forbundet ved å trykke «send».

Vi vil kontakte deg så fort som mulig for å bli bedre kjent med deg!