Jeg ønsker at barna skal kunne spørre og få svar, og dermed få
kunnskap om hva et hjelpemiddel er,  og hvorfor det brukes.
Barna trenger også å vite at et hjelpemiddel kan brukes i en kort periode, mens andre trenger hjelpemiddelet hele livet.

Cathrine

La Barna Spørre er en frivillig organisasjon hvor medlemmene består av ungdommer og unge voksne  med ulike funksjonsnedsettelser.

Vi besøker trinn i grunnskolen for å snakke om det å ha en funksjonsnedsettelse og tar imot spørsmål fra barna.

I dag har vi medlemmer over hele landet som kan reise på skolebesøk.

Har du en funksjonsnedsettelse og er over 16 år? Bli medlem i La Barna Spørre!

Meld deg inn på:  www.labarnasporre.org/bli-medlem

La Barna Spørre er en frivillig organisasjon hvor medlemmene består av ungdommer og unge voksne  med ulike funksjonsnedsettelser.

Vi besøker trinn i grunnskolen for å snakke om det å ha en funksjonsnedsettelse og tar imot spørsmål fra barna.

I dag har vi medlemmer over hele landet som kan reise på skolebesøk.

www.labarnasporre.org

«Jeg ble med i La Barna Spørre for å være med på å fjerne fordommer og ufarliggjøre funksjonsnedsatte. Fordommer er ofte basert på uvitenhet, og gjennom LBS fjerner vi uvitenheten blant neste generasjon»

Serenne

«jeg meldte meg inn i La Barna Spørre fordi barn er nysgjerrige vesener. Da jeg var barn elsket jeg å få svar på det jeg funderte på. Barna er framtiden. Kan jeg gjøre livet lettere for en person, så har jeg gjort noe kjempeviktig.»

Pia

Org nr: 822807992

post@labarnasporre.org