Vår historie

Barna er fremtiden. Det er barna som vokser opp i dag som skaper morgendagens samfunn. Hvilke inntrykk og opplevelser vi gir dem er med på å prege det samfunnet de skaper.
Barn har ikke fordommer, og de diskriminerer heller ikke. De er nysgjerrige og stiller spørsmål ved det de lurer på. Spørsmålene kan være utfordrende og vanskelige å svare på.
Likevel er de så viktige at vi er nødt til å prøve så godt vi kan å gi dem gode og riktige svar. Dersom vi ikke svarer på dem lager de sine egne svar, og de svarene er det vi i voksen alder kjennetegner som fordommer og stereotyper.

Som funksjonsnedsatt, og tilhører av en minoritetsgruppe opplever jeg stadig at folk rundt meg stirrer på meg, spesielt barn. De stopper opp når de går forbi meg, og stirrer på meg med store og runde øyer. Jeg kan se at de har spørsmål de så gjerne skulle ønske å stille meg, og jeg smiler til dem og viser dem at det er greit å stille spørsmål. I det de prøver å stille disse spørsmålene blir de raskt avbrutt av travle foreldre eller foreldre som er redde for at jeg skal oppfatte det som noe negativt.

Isak Haukland Tornes

Dette inspirerte meg til å ta kontakt med barneskolen jeg selv gikk på, og responsen deres var strålende. Jeg har siden besøkt barneskoler i min hjemby Sandnes, og viktigst av alt har jeg tatt imot spørsmål fra barna.
Det jeg har gjort er å samle en gruppe ungdommer og unge voksne med ulike  funksjonsnedsettelser fra hele landet.  På denne måten kan vi nå enda flere skoler og enda flere barn. Jeg har dannet en organisasjon kalt La Barna Spørre.

Organisasjonens medlemmer skal besøke trinn i grunnskolen og snakke om det å være funksjonsnedsatt, synlig og usynlig, og ta imot spørsmål fra barna.
Organisasjonens formål er å bidra til et inkluderende oppvekstmiljø hvor barn med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre barn skal kunne delta i lek og moro i friminuttene og på fritiden.

I dag har vi medlemmer over hele landet som kan reise på skolebesøk